Vergoeding studiekosten door werkgever

Studie_unsplash

Foto: Unsplash

Studiekosten voor de ondernemer of zijn medewerkers zijn aftrekbaar van de fiscale winst. Dit resulteert in een belastingaftrek van 35 tot 40 procent.

Tot en met 31 december 2021 konden niet-ondernemers de kosten van een opleiding, gericht op de huidige of een toekomstige baan, ook aftrekken van de inkomstenbelasting. Het ging dan om college-, cursus- en examengeld, en kosten voor boeken ten behoeve van de studie. Er gold wel een maximum van 15.000 euro, met een drempel van 250 euro.

Met ingang van 1 januari 2022 is dit veranderd: studiekosten zijn voor niet-ondernemers niet langer aftrekbaar. In plaats daarvan geldt sinds 1 januari de nieuwe subsidieregeling STAP: STimulering ArbeidsmarktPositie.

Deze wijziging houdt verband met het feit dat de aftrek van studiekosten slechts door een beperkte groep mensen werd geclaimd, mede doordat de fiscale aftrekregeling complex was. Ouderen en personen met een laag inkomen maakten nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid, terwijl juist voor die groep investeren in leren en ontwikkeling van groot belang is. Door een leer-en ontwikkelbudget beschikbaar te stellen, wil de overheid ook deze groep stimuleren om zichzelf (verder) op te leiden.

Voorwaarden STAP

 • De kosten bedragen maximaal 1.000 euro per jaar.
 • Subsidiepotje is beperkt, dus je moet er snel bij zijn.
 • Aanvrager moet EU-burger zijn, en ouder dan 18 jaar.
 • Er mag geen recht op studiefinanciering bestaan.
 • Een eventuele vergoeding van de werkgever verlaagt de hoogte van de STAP-subsidie.
 • De subsidie moet via het UWV worden aangevraagd.
 • De subsidie is bedoeld voor financiering van arbeids­relevante scholingsactiviteiten.
 • Indien de kosten van de opleiding meer dan 1.000 euro bedragen, moet de deelnemer dat deel zelf  betalen.

Of de regeling het leren door ouderen en mensen met een laag inkomen zal bevorderen, valt te betwijfelen. De aanvraag is niet heel eenvoudig, en mogelijk is het subsidiepotje al snel leeg. Daarnaast zijn mensen huiverig als zij een deel van de studiekosten zelf moeten betalen.
Hier ligt dan ook een schone taak voor werkgevers. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt,is het vergoeden van opleiding een heel mooi middel om werknemers te trekken.

Voordelen van investeren in opleiding

 • Goed opgeleide medewerkers functioneren beter.
 • Het aanbieden van een opleiding bindt medewerkers aan het bedrijf.
 • Mensen zijn breder inzetbaar, zo nodig kunnen ze collega’s makkelijker vervangen.
 • Doorstromen naar een hogere functie is mogelijk, waardoor minder medewerkers hoeven worden aangetrokken en zij bovendien meer perspectief hebben.
 • Innovatie binnen het bedrijf gaat sneller en eenvoudiger.
 • U en uw medewerkers blijven scherper.

Om te voorkomen dat medewerkers na hun opleiding vertrekken, is het raadzaam om een terugbetalingsregeling op te nemen in de studieregeling.

Bouwer en Officier

De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Dossiers
Lees ook
Chef-kok ontwikkelt ijscalculator Ice Solution

Chef-kok ontwikkelt ijscalculator Ice Solution

Herman Cooijmans, chef kok en eigenaar van Restaurant EDEN* in Valkenswaard, ontwikkelde de afgelopen jaren een ijscalculator. Deze app genereert voor elke gewenste smaak een ijsrecept. “Zo kan ik gekke ingrediënten en smaakstoffen toevoegen.”

Belgische ijsondernemers starten nieuwe uitdaging in foodtruck

Belgische ijsondernemers starten nieuwe uitdaging in foodtruck

De Belgische ijsondernemers Rob Thys en Wendy Leliaert starten met een nieuwe uitdaging. Woensdag 29 juni openden zij in Zonhoven hun nieuwe ijstruck De Smaakbom.

Nieuwe special IJscentrum: Alcohol in ijs

Nieuwe special IJscentrum: Alcohol in ijs

Het IJscentrum heeft een nieuwe special: Alcohol in ijs. SVH Meesterijsbereider Bas van Haaren geeft deze cursus voor de eerste keer op 29 augustus . Hij deelt met de deelnemers zijn kennis over alcohol in ijs.