Een leven lang leren

Koos Klein

Zelf behaalde ik in 1972 mijn diploma ‘derde bediende’, in de jaren daarna mijn diploma’s bedienden. Voor mij was het patroondiploma halen een logische vervolgstap. In dat traject bestond een groot gedeelte van de groep uit oudere studenten, voornamelijk zoons van gevestigde bakkers die het bedrijf van hun ouders wilden overnemen.

Door Koos Klein

Ze waren in een eerder stadium van hun opleiding afgehaakt. Om de overname te kunnen realiseren, moesten ze voldoen aan de eisen van de ‘Vestigingswet Bedrijven’. En dus moesten ze alsnog naar school. Die vestigingseisen bestaan niet meer. In 1990 verviel de eis voor kredietwaardigheid; in 2001 vervielen ook de eisen voor wat betreft algemene ondernemersvaardigheden en vakbekwaamheid.

Bij mijn werk als bedrijfsadviseurs bij de Werkgroep ‘Voor de Bakker’ van het Productschap Akkerbouw werd ik vaak geconfronteerd met de nadelen die afschaffing van deze eisen tot gevolg hadden. De opbrengst van de toenmalige ‘meelheffing’ had tot doel om brancheversterkende maatregelen te realiseren. In dat kader heb ik dan ook vele pas gestarte, maar ook gevestigde ondernemers kunnen helpen met adviezen en verbeterplannen. De betere ondernemers weten dat het geld niet alleen op de werkvloer wordt verdiend, maar voorál met een goede organisatie van het bedrijf. Het IJscentrum biedt ondernemers nu de mogelijkheid om deze kennis alsnóg te verkrijgen. Was het tot 1990 de eerder genoemde ‘Vestigingswet Bedrijven’ die ondernemers daartoe verplichtte, nu is het de noodzaak om bedrijven een gezonde basis te kunnen geven.

Overnames begeleiden

De afgelopen twaalf jaar heb ik vele overnames mogen begeleiden en beginnende ondernemers geholpen met de opstart van hun bedrijf. Met gebruikmaking van de beste opleiding, namelijk de praktijk, worden ondernemers van de toekomst nu opgeleid in bedrijven. Alle kneepjes van het vak worden daar geleerd.

Is de ondernemer ook de geschikte persoon om de ondernemersvaardigheden over te brengen? Ik denk van wel. Als het de basis betreft, ligt hier dan ook een kans voor de branche. Voor vele potentiële ondernemers is ‘ondernemersvaardigheden’ zo’n onbekende term, dat ze de stap naar het zelfstandig ondernemerschap niet durven te maken. U als ondernemer kunt vanuit uw praktijk deze kandidaten goed voorlichten. Daarmee kan veel ‘koudwatervrees’ worden weggehaald. Aan de andere kant kan ook het belang van een goede organisatie benadrukt worden.

Kennis delen, is samen beter worden. Want onderschat ook niet de vaak bredere kennis van een leerling. Leren van elkaar kan voor u als ondernemer betekenen: nieuwe ideeën opdoen en misschien wel nieuwe markten aanboren.

Cursusaanbod

Een goede ontwikkeling is het cursusaanbod op het gebied van opleidingen IJs & Patisserie. Steeds meer ondernemers volgen, vaak samen met gemotiveerde medewerkers, een cursus bij het IJscentrum om zich te kunnen onderscheiden. Het IJscentrum biedt naast de cursus ijsbereider, ook de cursus IJssmaken vanuit de basis (15 maart) en de training Receptuur berekenen (22 maart).

De auteur, Koos Klein, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, tel. 071 – 34 19 000. Meer informatie: www.bouwer-officer.nl of via 06 – 20 364 698.
Lees ook
Nieuwe energie

Nieuwe energie

Ongeveer zeven jaar geleden, nodigde een ondernemerspaar mij uit om over de toekomst van hun bedrijf te praten. Zij wilden dit binnen vijf jaar verkopen. Op zich heel verstandig om hierover tijdig na te denken. Naar aanleiding van ons gesprek besloten ze de rechtsvorm van het bedrijf te wijzigen. Hierdoor zou bij overdracht een behoorlijke belastingbesparing...

Voorsprong uitbouwen

Voorsprong uitbouwen

Kansen vergroten, betekent over het algemeen onderscheid vermogen onder de loep nemen. Waar bent u goed in en hoe onderscheidt u zich van andere ijsaanbieders? Welke acties moeten er genomen worden om deze voorsprong te behouden, maar vooral uit te bouwen? Door Koos Klein Binnen de branche zijn er vele podia waar u zich kan laten beoordelen. De uitkomsten...

Kansen

Kansen

Met een aantal partijen binnen de ijsbranche hebben wij een succesvolle lancering van ‘Goed van Start’ gehad. Verschillende aspirant-ondernemers maken al gebruik van onderdelen die dit initiatief biedt. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan gerichte begeleiding bij de start van een bedrijf. Wat mij de laatste jaren opvalt, is de verandering...