Kansen

Koos Klein

Met een aantal partijen binnen de ijsbranche hebben wij een succesvolle lancering van ‘Goed van Start’ gehad. Verschillende aspirant-ondernemers maken al gebruik van onderdelen die dit initiatief biedt. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan gerichte begeleiding bij de start van een bedrijf. Wat mij de laatste jaren opvalt, is de verandering van achtergrond van de starter.

Door Koos Klein

Bij de overname of start van een ijssalon zo’n tien jaar geleden waren het voornamelijk kinderen van gevestigde ondernemers die of het bedrijf van de ouders, of een vergelijkbaar bedrijf in de regio overnamen. Soms waagde één van de werknemers de stap naar het ondernemerschap.

In veel ondernemersplannen las ik toen zinnen als ‘we gaan niets veranderen’ of ‘we laten alles zoals het al jaren is’. Natuurlijk is het verleidelijk om vast te houden aan een bepaalde aanpak als deze succesvol is. Immers, ‘never change a winning team’. Maar een veranderende consumptiebehoefte vraagt om meer. Veel kandidaat-ondernemers heb ik in die jaren uitgedaagd om een meer ambitieus, maar wel realistisch ondernemersplan op te stellen. Dat was voor velen een flinke uitdaging, maar daarmee kwamen wel ideeën los, waarmee

het bedrijf beter op trends kon inspelen. Zelf zie ik veel kansen voor de ijsbereiding en verkoop in de (banket)bakkerij.

De starters afkomstig uit andere branches hebben vaak een andere opleiding gevolgd waarbij veel aandacht aan marketing wordt besteed. Ze zijn dan ook veel beter voorbereid. De ondernemersplannen van deze groep bevatten meestal een goed onderbouwd plan van aanpak en een heldere toekomstvisie. Waar anderen een plan maken om vervolgens te kijken waar bedrijfsruimte leeg staat, heeft deze groep de locatie om te starten al heel duidelijk voor ogen. Vaak worden de eigenaren van de beoogde panden proactief benaderd met de vraag wanneer de locatie vrijkomt. Het geloof in de slagingskans is bij deze groep hoog.

Naast deze starters zijn er gelukkig ook potentiële overnamekandidaten. Hun aantal is echter veel kleiner dan het aanbod aan (goed renderende) bedrijven, die de komende jaren te koop worden aangeboden. Als assortiment en inventaris up-to-date zijn, is een bedrijf aantrekkelijk om over te nemen. Ondernemers die onvoldoende hebben geïnvesteerd in een assortimentskeuze die aansluit bij de veranderde

consumptiebehoefte, vinden echter minder makkelijk een kandidaat. Overnamekandidaten die mij inschakelen om de haalbaarheid van een succesvolle overname te onderzoeken, zijn terecht heel kritisch wat de toekomstmogelijkheden betreft. Indien bijvoorbeeld al direct moet worden geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen om een verantwoorde start mogelijk te maken, zoekt een kandidaat liever verder.

Momenteel ben ik in opdracht van een aantal gevestigde ondernemers op zoek naar overnamekandidaten. Het gaat hierbij om veel bedrijven die prima renderen en dus aantrekkelijk zijn voor overname. De factor tijd is daarbij belangrijk. Sommige ondernemers onderschatten de duur van een overnameproces. Dit proces kan het beste vroegtijdig gestart worden. Niet alleen is de kans op het vinden van een geschikte kandidaat dan groter, maar het biedt ook meer mogelijkheden voor een voor beide partijen fiscaalvriendelijke overname.

De auteur, Koos Klein, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, tel. 071 – 34 19 000. Meer informatie: www.bouwer-officer.nl of via 06 – 20 364 698.
Lees ook
Jaareindetips

Jaareindetips

Het kabinet heeft zijn nieuwe plannen voor de komende jaren weer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoe kunt u als ondernemer hier gebruik van maken en belasting besparen? Door nog voor het einde van het jaar in actie te komen! BTW van 6% naar 9% De tariefsverhoging geldt voor alle leveringen en diensten die vanaf 1 januari...

Samensmelting leidt tot Frozen Brothers: specialist in ijsconcepten

Samensmelting leidt tot Frozen Brothers: specialist in ijsconcepten

Begin 2018 ging Slush Puppie Benelux BV -de conceptleverancier van Slush Puppie en frozen drinks Coca Cola en Fanta Frozen- samen met de leverancier van softijsmachines en schepijsvitrines: Ice Concepts Benelux BV (ICB). Het bedrijf kreeg de naam Frozen Brothers. Teun Loonen stond aan het roer bij ICB en Pieter Corstiaans gaf leiding aan Slush Puppie...

De wet AVG en de gevolgen

De wet AVG en de gevolgen

De wet AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht en iedere ondernemer is hiervan inmiddels op de hoogte. In deze wet staat de bescherming van persoonsgegevens centraal en u als ondernemer dient aan te kunnen tonen dat u de zaken naar behoren geregeld heeft. Van uw accountant en boekhouder zult u ondertussen verwerkersovereenkomsten hebben ontvangen waarin...