Jaareindetips

foto Jacqueline Steehouwer

Het kabinet heeft zijn nieuwe plannen voor de komende jaren weer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoe kunt u als ondernemer hier gebruik van maken en belasting besparen? Door nog voor het einde van het jaar in actie te komen!

BTW van 6% naar 9%

De tariefsverhoging geldt voor alle leveringen en diensten die vanaf 1 januari 2019 worden verricht of afgerond, kortom wanneer de producten over de toonbank gaan of fysiek geleverd worden aan uw derdekanaal. Het moment van factureren is dus niet bepalend voor het te hanteren tarief: levert u op oudejaarsdag dan factureert u deze in januari 2019 nog steeds met 6%.

Er is één uitzondering: zijn goederen geleverd na 1 januari 2019 maar al betaald vóór 1 januari 2019 dan hoeft de BTW niet gecorrigeerd naar 9%. Tips:

  • Maak gebruik van deze uitzondering en factureer vooruit.
  • Denk ook na over uw eigen orders: door te plaatsen én te betalen in 2018 met levering in 2019 bespaart u zelf ook 3%.
  • Zorg dat uw kassa-, factureer- en boekhoudsysteem tijdig zijn ingesteld op het hogere  tarief.
  • Denk na over het al of niet doorberekenen van de tariefsverhoging en herrekening van uw eigen kostprijzen.
  • Overweeg of u de periode tot 1 januari commercieel kunt benutten (nu nog met 6% BTW!).

Transitievergoeding

Neemt u via het UWV na twee jaar ziekte afscheid van een zieke werknemer, dan betaalt u transitievergoeding. Om hier onderuit te komen werd het dienstverband soms slapend gehouden. Met terugwerkende kracht voor deze ontslagen vanaf 1 juli 2015 is er (vanaf 2020 aan te vragen) een compensatieregeling waardoor u als werkgever wordt gecompenseerd voor deze transitievergoeding. Een slapend dienstverband heeft dus geen voordeel meer, en werkt uiteindelijk zelfs in uw nadeel. De slapende dienstjaren tellen namelijk wel mee voor de berekening van de transitievergoeding, maar u krijgt hier geen compensatie voor. Het is dus verstandig om nog dit jaar actie te ondernemen.

Dividend uitkeren?

Tot ieders grote verrassing wil het kabinet vanaf 2020 belasting gaan heffen op leningen met de eigen BV boven € 500.000. Daarnaast gaat het box 2-tarief in 2020 omhoog naar 26,25% en 26,9% in 2021. Als u weet dat u de komende jaren box 2-belasting gaat betalen, is de timing hiervan dus erg belangrijk waarmee een aanzienlijk belastingvoordeel behaald kan worden.

 Heeft u een BV dan krijgt u vanaf 2019 te maken met:

  • niet meer afschrijven over onroerend goed in eigen gebruik als de boekwaarde de WOZ-waarde bereikt (was 50%);
  • beperking van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van 9 naar 6 jaar;
  • verlaging van het tarief van 20% naar 19% (tot een winst van
    € 200.000) en van 25% naar 24,3% (winst vanaf € 200.000).

Deze maatregelen kunt u in overweging nemen bij het nemen van bijvoorbeeld investeringsbeslissingen.

Vanaf 2019 wordt de energie-investeringsaftrek verlaagd van 54,5% naar 45%. Het naar voren halen van geplande investeringen is dus de moeite waard! Inspelen op de actualiteit blijft echter altijd maatwerk en wij adviseren u dan ook om dit met uw adviseur te bespreken.

Namens alle medewerkers van Bouwer & Officier wensen wij u alvast een fijne kerst en een gezond en succesvol 2019!

Lees ook
Btw-verhoging van zes naar negen procent

Btw-verhoging van zes naar negen procent

Als ondernemer krijgt u binnenkort waarschijnlijk veel administratieve lasten voor uw kiezen. Na 18 december is duidelijk of het lage btw-tarief van zes procent per 1 januari 2019 naar negen procent gaat. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan met het Belastingplan 2019, waar de btw-verhoging van zes naar negen procent onderdeel van is. De plannen...

De wet AVG en de gevolgen

De wet AVG en de gevolgen

De wet AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht en iedere ondernemer is hiervan inmiddels op de hoogte. In deze wet staat de bescherming van persoonsgegevens centraal en u als ondernemer dient aan te kunnen tonen dat u de zaken naar behoren geregeld heeft. Van uw accountant en boekhouder zult u ondertussen verwerkersovereenkomsten hebben ontvangen waarin...

Trends 2018

Trends 2018

In januari ben ik een aantal dagen op de Horecava beurs geweest. Het is goed om te zien dat het bakkersgilde daar ook steeds beter vertegenwoordigd is. Het is ook erg leuk om te zien dat het bakkersvak leeft. Laten we hopen dat dit de trend wordt voor 2018: jonge enthousiaste ondernemers die hun weg vinden in het vak. Het ‘Goed van Start’...