Nieuws

De foodsector staat ook in 2012 voor uitdagende tijden. De felle concurrentie om een goede plek in het winkellandschap gaat door en de mogelijkheden om prijzen richting afnemers te verhogen zijn beperkt. Dat meldt ABN AMRO. De bank verwacht zo voor de foodsector het komende jaar een beperkte omzetgroei van circa 3 procent en margedruk.

Ondanks dit zullen de betere ondernemingen juist nu trachten om meer te investeren in innovatie, zo concludeert ABN AMRO in het sectorrapport ‘Samenwerken voor open innovatie, kunst of kunde?’. Met name voor de foodsector geldt dat samenwerken het sleutelwoord is.

“De voedingsmiddelenindustrie is altijd al een keten geweest met veel onderlinge afhankelijkheden. Bedrijven hebben simpelweg de kennis en kunde niet in huis om het gehele innovatietraject op eigen kracht te doen. Maar in deze dynamische markt, met veel verschillende eisen van diverse stakeholders, is flexibel reageren op de externe impulsen van levensbelang”, legt Niels Dijkman, sector banker Food bij ABN AMRO uit. “Een samenwerkingsverband waarbij je de competenties van je eigen bedrijf met die van een ander aanvult, vergroot de lenigheid van je organisatie.”

Excellence around the corner
Samenwerken heeft te maken met kennis over eigen kunde én vertrouwen in de kwaliteiten van de partij met wie je samenwerkt. Vertrouwen in elkaar reduceert de (transactie)kosten van samenwerking en vergroot dus de opbrengsten. Dijkman: “Toch is het opvallend dat MKB-bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie bij het aangaan van een samenwerking, het maken van goede afspraken achterwege laten. Want het professionaliseren van samenwerkingstrajecten en ervaring opdoen zijn belangrijke aspecten. Als Nederlandse MKB-voedingsbedrijven dit beter regelen, versterkt het principe van excellence around the corner de goede positie van de Nederlandse voedingssector jegens buitenlandse concurrentie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *